start

Matilde Serao

Den dygdiga Checchina
Originalets titel: La virtù di Checchina
Översättning:
Vibeke Emond och Gunnel Mitelman
Danskt band, 88 sidor
Maj 2022                                                                                                                          ISBN 978-91-527-1922-0

Checchina är en ung medelklasskvinna som bor med make och tjänstekvinna i 1880-talets Rom. Hennes liv är enformigt; maken tycks bara vänta på nästa måltid, och tjänstekvinnan missar aldrig ett tillfälle att förtala Checchinas väninna. Väninnan kommer ofta på besök och berättar om sitt utsvävande liv och visar upp sina kläder. Checchina önskar sig också vackra kläder – en svart kashmirklänning och en pälscape skulle förändra hennes liv! Maken tycker att de kläder hon har är tillräckliga, ”koketteri behövs ju inte längre” är hans stående kommentar. Och Checchina klagar inte, hon underordnar sig, gör som andra säger. Hon har inte modet att förändra någonting. Men en dag inträffar en händelse …

Matilde Serao använder sig av två väninnor, varandras motsatser, för att åskådliggöra olika livshållningar och få anledning att nämna en rad konkreta ting och därmed synliggöra moderniteten i det nybildade Italien.

Matilde Serao (1856–1927) var journalist, tidningsgrundare och författare. Kortromanen, eller långnovellen, om Checchina publicerades först som följetong. Som bok utkom den 1884.

”Matilde Serao använder inte många sidor till att på ett storslaget vis gestalta ett samtida kvinnoliv.”  Maria Hjort, BTJ-häfte nr 14, 2022

e-post: info@perlaforlag.se

det-gamla-neapel

Matilde Serao

Det gamla Neapel berättar
Originalets titel: Leggende napoletane
Översättning:
Vibeke Emond och Gunnel Mitelman
Danskt band, 136 sidor
April 2016                                                                                                                            ISBN 978-91-639-0077-8

Matilde Serao älskar sin stad och drar oss med in i gränderna, upp på kullarna, ner till havet. Hon berättar legenden om den grekiska flickan, Parthenope, som kom över havet, slog sig ner på Monte Echia och skapade den ursprungliga staden. Hon visar oss stranden där Vergilius vandrade i natten och lyssnade till vågornas rytm, den käre poeten som avvärjde faror i staden på magiskt vis. Matilde Serao berättar så att vi ser Donn’Annas gäster när de festklädda anländer till palatset i smyckade båtar, vi ser hur en liten munk springer runt i husen och irriterar hushållen och hur trollkarlen Cicho experimenterar om natten. De gamla sägnerna och legenderna spänner över årtusenden och speglar olika tider i staden. I fonden vulkanen, pyrande och påminnande.

”Att den svenska översättningen försetts med noter som förklarar, berättar och fyller på författarens text är utmärkt för oss som inte har detaljkunskap om staden.” Medusa

”Kultur för resväskan.” Vi Läser

Matilde Serao (1856–1927) var journalist, tidningsgrundare och författare. Hennes produktion är omfattande och hon har hyllats för åskådliga skildringar av folkliv och seder.

e-post: info@perlaforlag.seNatalia Ginzburg

Att bo i världen
Essäer och artiklar

Urval och översättning:
Vibeke Emond och Gunnel Mitelman
Danskt band, 192 sidor
Utkom oktober 2010
ISBN  978-91-633-7119-6

Att bo i världen – förlaget Perlas första utgivning – innehåller tjugo av Natalia Ginzburgs essäer och artiklar översatta till svenska. De är skrivna mellan åren 1944 och 1970 och speglar delar av författarens bitvis svåra liv. I de tidigaste ger hon oss en föreställning om livet hon levde både i byn Pizzoli, dit familjen förvisats av fascistregimen 1940, och i Rom under den tyska ockupationen. Hon blickar också tillbaka och levandegör minnen från barndomens Turin, hon funderar över mänskliga relationer, barnuppfostran och sina operabesök, och hon skapar ett insiktsfullt porträtt av vännen och författaren Cesare Pavese och ett annat – humoristiskt – av sin andre make som är olik henne i allt.

”Det här är essäkonst av en finkalibrig art som är en ren njutning att läsa.” SvD

Natalia Ginzburg (1916–1991) räknas som en av den italienska efterkrigslitteraturens främsta författare.

e-post: info@perlaforlag.se